1. Zarządzanie towarami (CKT)

Parent Previous Next

Zarządzanie towarami w KS-OmniPharm umożliwia utrzymywanie jednolitej Centralnej Kartoteki Towarowej (CKT) we wszystkich aptekach w sieci. Narzędzie wspomaga rozwój kartoteki i jej zmiany przy zachowaniu spójności. Baza towarów w systemie KS-OmniPharm stanowi Centralną Kartotekę Towarową wykorzystywaną w należących do sieci aptekach. W systemie KS-OmniPharm można modyfikować CKT i zmiany przesyłać do aptek. W KS-OmniPharm istnieje możliwość pracy na podstawie kartoteki BLOZ bez konieczności tworzenia i utrzymywania CKT.


Rys. 1. Zarządzanie towarami


W rozdziale Zarządzanie towarami znajdziemy: