1.2.3. Kategoryzacja GRUPEX

Parent Previous Next

Kategoryzacja GRUPEXDotychczasowe filtry wyszukiwania towarów w systemie KS-OmniPharm zostały zastąpione nowym narzędziem – kategoryzacją GRUPEX. Funkcjonalność jest dostępna z poziomu nowego selektora towarów, umożliwiającego szybkie wyszukiwanie pozycji według wielu kategorii. Dostępne kategorie wyszukiwania: grupy towarowe, producent, ATC, OTC oraz postać i rodzaj leku. Nowy selektor jest dostępny po wybraniu przycisku Pokaż filtry.


Rys. 1. Kryteria filtrowania


Przyciski dostępne z poziomu selektora:


Opcja Ustaw na podstawie podświetlonego towaru – umożliwia uzupełnienie kategorii wyszukiwania na podstawie podświetlonego towaru. Wystarczy zaznaczyć pole wyboru przy opcji Ustaw na podstawie podświetlonego towaru, a następnie kliknąć na wybraną pozycję. Kryteria filtrowania zostaną automatycznie uzupełnione zgodnie z wybranym towarem. Dodatkowo można wyszukać wszystkie pozycje z CKT, spełniające zadane kryteria, wybierając przycisk Filtruj.


Rys. 2. Dodatkowe opcje

Filtry wyszukiwania można również uzupełniać ręcznie. Dostępnie opcje:


Rys. 3. Wybór grupyRys. 4. Filtrowania wg producenta


Rys. 5. Filtrowanie wg ATCRys. 6. Filtrowanie wg OTC


Rys. 7. Filtrowanie wg postaciRys. 8. Filtrowania wg kategoryzacji GRUPEX - Rodzaj


Po uzupełnieniu wszystkich pożądanych kryteriów wyszukiwania w selektorze, można sprawdzić np. do jakiej grupy nadrzędnej należy wybrana kategoria OTC:  


Rys. 9. Informacje dodatkowe