1.2.1. Karta towaru

Parent Previous Next


Karta towaru zawiera najistotniejsze dane dotyczące towaru w CKT. Pojawia się zarówno po wybraniu akcji "dodaj nowy towar" jak i "opis towaru". Ważność wyświetlanych informacji na karcie towaru podkreśla fakt, iż zapamiętane tu ustawienia mają wpływ na klasyfikację leków podczas sprzedaży przez farmaceutów w aptekach. Informacje na temat zaznaczonego w CKT towaru można zobaczyć, klikając na opcję "opis towaru" (Rys.1):


Rys.1 Opis towaru


Pojawi się karta towaru w trybie podglądu:


Rys.2 Podgląd karty towaru


Opis edycji karty towaru znajduje się w Edycja towaru.


Pola na karcie towaru
Ze względu na dużą ilość prezentowanych danych pozostałe informacje dotyczące leku zostały rozdzielone pomiędzy zakładki:

  1. odpłatności (Odpłatności i rodzaje recept) - rodzaj odpłatności podczas sprzedaży na receptę danego koloru. Dany lek może być sprzedawany na receptę danego koloru za określoną odpłatność tylko wtedy, gdy znacznik - znajduje się na przecięciu wiersza odpowiadającego kolorowi recepty i kolumny odpowiadającej rodzajowi odpłatności. Przy dodawaniu towarów do CKT możemy określać rodzaj odpłatności podczas sprzedaży na receptę danego koloru według następującej zasady:

Jeśli farmaceuta podejmie próbę sprzedaży leku na innych zasadach niż ustawione w tym okienku, program apteczny odmówi wykonania takiej operacji, wyświetlając informację o tym fakcie.

2.  ostrzeżenia (Ostrzeżenia)- zakładka zawiera informacje na temat leku, które w zależności od konfiguracji programu mogą być wyświetlane podczas sprzedaży wybranego towaru, aby zwrócić uwagę sprzedawcy o specyficznych właściwościach danego preparatu.

3.  typy - zakładka niesie dodatkowe informacje na temat wybranego leku:

4.  info - zawiera dodatkowe informacje na temat danego leku. Zmiana informacji odbywa się przy pomocy opcji "informacja o leku" na karcie towaru.

5.  grupy - zawiera informacje, do jakiej grupy przypisany jest towar. Umożliwia przypisanie towaru do określonej grupy towarowej.

6.  inne możliwość zaznaczenia opcji dotyczącej raportowania do ZSMOPL.