1.1. Jak rozpocząć pracę z CKT w KS-OmniPharm?

Parent Previous Next

Aby rozpocząć pracę w systemie KS-OmniPharm, konieczne jest zorganizowanie centralnej kartoteki towarów (CKT). Poniżej opis kolejnych działań przy rozpoczynaniu pracy z CKT.


Jak rozpocząć pracę z CKT w KS-OmniPharm?1. W pierwszej kolejności konieczne jest zaimportowanie Centralnej Kartoteki Towarowej (CKT) do KS-OmniPharm. Wyróżnić można następujące sposoby działania:

2. W KS-OmniPharm CKT widoczne jest po wejściu do modułu zarządzanie kartotekami > zarządzaj towarami (Strona CKT).

3. Aby widzieć CKT w systemie aptecznym, konieczne jest ustawienie w module 41.Admin > 1.Opcje modułów > APW22- Kartoteki > 4. Kartoteki centralne > 3.Tryb pracy z bazą towarów opcji Kartoteki centralne. Jeżeli chcemy, aby w aptekach była możliwość tworzenia kart lokalnych zarówno ręcznie jak i z CKT to ustawiamy opcję Mieszany (kartoteki lokalne i centralne) (CKT w aptekach).

4. W KS-OmniPharm w module manager sieci aptek należy odpowiednio ustawić opcje dotyczące wprowadzania zmian na kartach lokalnych, które są powiązane z kartami centralnymi (Zarządzanie aktualizacjami kart lokalnych).

UWAGA! Aktualizacja kart lokalnych jest domyślnie aktywna.


5.  Aby móc przesyłać towary z KS-OmniPharm do aptek, wymagana jest zainstalowana aplikacja dostępowa KS-OmniPharm w każdej aptece (Jak rozpocząć pracę z KS-OmniPharm?).


6. CKT w systemie aptecznym będzie widoczna w module 22-Kartoteki > 6.Towary po wybraniu opcji "[F2] CKT". Rozpoczynając pracę z Centralną Kartoteką Towarów (CKT) w aptekach, możemy rozważyć dwie sytuacje:

Do przesyłania całego CKT do aptek służy opcja "prześlij do pkt. sprzedaży" dostępna w KS-OmniPharm w zarządzanie kartotekami >zarządzaj towarami (Akcje na CKT).


7. Ważne jest, aby dbać o powiązania pomiędzy CKT a kartoteką lokalną, która jest podstawową bazą towarów w aptece. Powiązaniami można sterować z poziomu KS-OmniPharm (Powiązania towarów).

Utrzymywanie poprawnych powiązań jest bardzo ważne, aby prawidłowo zadziałały strategie przesłane z KS-OmniPharm.  W sytuacji, gdy powiązania już są utworzone w aptekach (np. dla potrzeb KS-ZSA) wystarczy wykonać import kartotek lokalnych ("importuj kartoteki") z aptek, co opisane jest w Zarządzanie powiązaniami od strony lokalnej.


8. Opis akcji możliwych na Centralnej Kartotece Towarowej (CKT) znajduje się w Akcje na CKT.