1.5.2. Od strony centralnej

Parent Previous Next

Zarządzanie powiązaniami od strony centralnej umożliwia zmianę powiązań dla konkretnego towaru centralnego w KS-OmniPharm. W


Jak zarządzać powiązaniami dla konkretnego towaru w CKT?W CKT w KS-OmniPharm przy towarach, które mają powiązania z ostrzeżeniami, widoczny jest znak ostrzeżenia - :


Rys. 1. Powiązania z ostrzeżeniami


Aby zobaczyć powiązania dla wybranego towaru centralnego, należy go rozwinąć i kliknąć w zakładkę Powiązania. Widać tutaj jaki towar w aptece powiązany jest z danym towarem centralnym:


Rys. 2. Powiązania dla towaru centralnego


Jeżeli w jakiejś aptece towar, powiązanie wydaje się być niepoprawne, widoczny jest znak ostrzeżenia (przykład na powyższym rysunku). Jeżeli nie ma ostrzeżenia, oznacza to, że powiązanie jest poprawne, np.:


Rys. 3. Przykład poprawnego powiązania


Jak widać na powyższym rysunku w Aptece Justyna istnieje prawidłowe powiązanie, natomiast w pozostałych aptekach nie ma powiązania dla danego towaru.  

W tym miejscu można zmienić powiązanie dla towaru - Zmień powiązanie bądź je usunąć Usuń powiązanie.