1.2. Strona CKT

Parent Previous Next

Strona Centralnej Kartoteki Towarów (CKT) w KS-OmniPharm wyświetla się po wejściu do modułu Zarządzanie kartotekami > Zarządzaj towarami:


Rys.1 Towary


Lista towarów w CKT podzielona jest na następujące kolumny:


Po lewej stronie okna znajduje się nowy selektor wyszukiwania towarów według kategoryzacji GRUPEX – funkcjonalność zastępuje dotychczasowe filtry wyszukiwania towarów w systemie KS-OMNIPHARM (Kategoryzacja GRUPEX):


Rys. 2. Selektor towarów


Listę towarów można filtrować m.in. za pomocą przycisku Pokaż filtry (Filtrowanie):


Rys. 3. Przycisk Pokaż filtryKażdą pozycję na liście można rozwinąć za pomocą znaku , aby sprawdzić dodatkowe informacje o danej pozycji (dane te można uzupełnić na karcie towaru > zakładka "Info") oraz sprawdzić powiązania z kartotekami lokalnymi (Powiązania towarów).


Rys. 4. Zakładka "Informacje o leku"


Rys. 5. Zakładka "Powiązania"


– ikona informuje, że dla danej pozycji odnotowano ostrzeżenie, np. dany towar posiada niezatwierdzone zmiany lokalne, zmiany urzędowe bądź kod BLOZ jest oznaczony jako archiwalny lub usunięty. Po kierowaniu kursora na ikonę wyświetlony zostanie opis:


Rys. 6. Ostrzeżenie


Użytkownik może zdecydować jakiego rodzaju ostrzeżenia w kartotece centralnej mają być oznaczane wykrzyknikiem. W tym celu należy skorzystać z opcji dodatkowych (opis poniżej).


Akcje na CKTAkcje na towarach dostępne są z poziomu górnej części okna. Akcje opisane są szerzej w Akcje na CKT.Opcje dodatkowe


Opcje dodatkowe są dostępne z poziomu głównego okna modułu:


Rys. 7. Opcje dodatkowe


1. Leki recepturowe – jest to baza leków robionych zawierająca składniki leków recepturowych oraz gotowe leki recepturowe.


Rys. 8. Leki robioneListę leków można sortować oraz filtrować za pomocą następujących narzędzi:

Wyświetloną listę leków można wyeksportować do pliku CSV za pomocą przycisku Eksport do CSV. Aby wrócić do okna głównego modułu, należy skorzystać z przycisku powrotu.


2. Leki z błędnym limitem – po wybraniu opcji wyświetlona zostanie lista leków, których limit cenowy lub cena urzędowa są inne niż limit cenowy lub cena urzędowa tego samego leku zapisane w bazie KS-BLOZ.


Rys. 9. Lista leków z błędnym limitem lub ceną urzędową


W czterech ostatnich kolumnach można porównać cenę urzędową oraz limit cenowy dla danego towaru na karcie BLOZ oraz w CKT. Kwoty wyróżnione na czerwono sygnalizują błędy limit lub cenę urzędową. Z poziomu menu podręcznego przy każdej pozycji dostępny jest podgląd karty BLOZ danego towaru oraz podgląd i możliwość edycji karty towaru. Aby wrócić do okna głównego modułu, należy skorzystać z przycisku powrotu.


3. Nieokreślony VAT z BLOZ – lista leków z nieokreślonym VAT-em w bazie BLOZ. Listę można przeszukiwać według wszystkich kolumn za pomocą przycisku Pokaż filtry oraz wyeksportować do pliku CSV za pomocą opcji Eksport do CSV.


Rys. 10. Towary z niekreśloną stawką VAT w bazie BLOZ4. Statystyki – możliwość podglądu statystyki kartoteki towarowej:


Rys. 11. Statystyki5. Ustawienia – z poziomu okna można skonfigurować ustawienia wyświetlania ostrzeżeń w centralnej kartotece towarów:


Rys. 12. Ustawienia wyświetlania ostrzeżeń


W tym miejscu użytkownik może określić, które z dostępnych ostrzeżeń mają się wyświetlać w przeglądzie Centralnej Kartoteki Towarowej. Domyślnie wszystkie pola są zaznaczone.


W drugiej zakładce można skonfigurować ustawienia dotyczące aktualizacji z BLOZ:


Rys. 13. Ustawienia dotyczące aktualizacji z BLOZ


Gdy opcja jest włączona, to w procesie aktualizacji na podstawie bazy BLOZ system nie będzie przepisywał pustych kodów EAN, jeżeli na karcie towaru pole jest uzupełnione.