1.3. Akcje na CKT

Parent Previous Next

Akcje na Centralnej Kartotece Towarowej (CKT) dostępne są z poziomu zakładki Akcje w Zarządzanie kartotekami > Zarządzaj towarami:Przy wykonywaniu akcji Wyślij do pkt. sprzedaży i zatwierdzania bufora zmian pojawi się okno (Rys1.), w którym można zdecydować do jakich aptek wysłać kartotekę towarów oraz czy aktualizować powiązane karty lokalne.


Rys.1 Ustawienia przesyłania i aktualizacji kart towarowych


UWAGA! Należy pamiętać, że gdy mamy włączoną aktualizację kart lokalnych, zmiany na CKT w KS-OmniPharm spowodują także zmiany na kartach lokalnych powiązanych z centralnymi (Zarządzanie aktualizacjami kart lokalnych).