VI. Zarządzanie kartotekami

Previous Next

Moduł zarządzanie kartotekami (Rys.1):


Rys. 1. Moduł zarządzanie kartotekami


Po wybraniu modułu wyświetlone zostanie okno:


Rys. 2. Opcje dostępne w module Kartoteki


Co obecnie umożliwia moduł Zarządzanie kartotekami?