1.3.1. Dodawanie nowego towaru

Parent Previous Next

Do Centralnej Kartoteki Towarowej (CKT) można dodać nowy towar, który nie występuje w BLOZ. Pola na karcie towaru należy wypełniać, pamiętając o ważności dodawanych tu informacji. Mają one bowiem wpływ na klasyfikację leków podczas sprzedaży przez farmaceutów w aptekach.


Jak dodać nowy towar, który nie występuje w bazie BLOZ?1. Wybieramy opcję Zarządzanie kartotekami > Zarządzaj towarami > Nowy:


Rys.1 Dodaj nowy towar


2. Pojawi się karta towaru w trybie edycji, którą należy uzupełnić danymi opisującymi nowy towar (Karta towaru):


Rys.2 Nowy towar


Pola, które są wymagane, aby zapisać towar, wyróżnione będą kolorem czerwonym: nazwa handlowa i nazwa – kartę towaru można zapisać tylko wtedy, gdy pola wymagane są uzupełnione. Pola: jedn. miary lek. jedn. miary apt., NZO, NZW i NWP są domyślnie uzupełnione, jednak można zmienić ich wartość.


3.  W trakcie dodawania nowego towaru można dopisać go od razu do grupy towarów (zarówno do grup hierarchicznych jak i statycznych). W tym celu należy kliknąć na zakładkę "Grupy" i odznaczyć pole wyboru Pokaż tylko wybrane. Po wykonaniu czynności wyświetlone zostaną dostępne grupy towarów:


Rys.3 Dopisywanie towaru do grupy


Aby wyszukać grupę po nazwie, należy wpisać dane w pole edycyjne szukaj. Aby przypisać towar do wybranej grupy/grup, należy zaznaczyć pola wyboru przy wybranych pozycjach. Po zaznaczeniu pola wyboru Pokaż tylko wybrane, wyświetlone zostaną zaznaczone grupy.

W zakładce Inne znajduje się znacznik raportowana do ZSMOPL. (Rys. 4):


Rys. 4 Raportowanie do ZSMOPL


4. Po wypełnieniu pól opisujących towar, należy wybrać Zapisz. Pojawi się okno z opcjami zapisu do wyboru:

  1. zapisz - nowy towar zostanie dodany do CKT i przesłany do CKT we wszystkich aptekach,
  2. do zatwierdzenia - nowy towar zostanie zapisany do zatwierdzenia (Zmiany do zatwierdzenia), zostanie dodany do CKT i przesłany do aptek dopiero po zatwierdzeniu,
  3. anuluj - towar nie zostanie zapisany.