1.2.2. Filtrowanie

Parent Previous Next

Opcje filtrowania towarów są dostępne pod przyciskiem Pokaż filtry :


Rys. 1. Filtry towarów


1. Pole Szukaj – w pole edycyjne należy wpisać dane poszukiwanego towaru, np. fragment nazwy (możliwość wyszukiwania według wszystkich kolumn).

2. Filtrowanie według statusów. Dostępne statusy:

3. Selektor towarów umożliwiający wyszukiwanie według wielu kryteriów (szczegóły w rozdziale Kategoryzacja GRUPEX).

4. Wyszukiwanie według wszystkich kolumn – po wpisaniu odpowiedniej wartości w wybrane pole edycyjne lista towarów zostanie automatycznie przefiltrowana.


Ze wszystkich filtrów można korzystać jednocześnie.


Jak łatwo filtrować?Przykładowo: aby wyświetlić pozycje ukryte w CKT, należy kliknąć na ikonę symbolizującą status – lista zostanie automatycznie odświeżona zgodnie z zaznaczeniem. Ikona symbolizująca status zostanie wyróżniona szarym tłem. Aby wyłączyć filtrowanie po statusie, należy ponownie kliknąć na ikonę Ukryte. Korzystając z filtrowania według statusów można równocześnie korzystać z pozostałych filtrów. Po wpisaniu danych w wybrane kolumny, lista towarów zostanie automatycznie przefiltrowana:


Rys. 2. Opcje filtrowania


Aby wyłączyć filtrowanie według kolumn, należy usunąć wprowadzone dane w polach edycyjnych kolumn.