1.7.1. Tworzenie kartoteki wzorcowej

Parent Previous Next

Kartotekę towarową w systemie KS-OmniPharm można stworzyć lub uzupełnić za podstawie rankingu najczęściej sprzedawanych towarów wg informacji z Aptecznego Banku Danych – aby skorzystać z opcji, należy z poziomu głównego okna towarów wybrać Utwórz kartotekę > Wzorcowa kartoteka. Po wybraniu opcji wyświetlone zostanie okno:


Rys. 1. Tworzenie kartoteki wzorcowej


W wyświetlonym oknie należy określić parametry:


Rys. 2. Konfiguracja sposobu generowania nazwyAby rozpocząć proces tworzenia kartoteki po skonfigurowaniu ustawień, należy wybrać przycisk Rozpocznij proces. Wyświetlone zostanie okno, dzięki któremu użytkownik jest na bieżąco informowany o postępie procesu:


Rys. 3. Tworzenie kartoteki towarowej


Gdy proces zostanie zakończony, wyświetlony zostanie komunikat:

Rys. 4. Zakończenie procesu tworzenia kartoteki


Aby zatwierdzić kartotekę, należy wybrać przycisk Przejdź do bufora. Jeżeli użytkownik chce zatwierdzić zmiany w późniejszym terminie, należy wybrać Zamknij. Kartoteka będzie dostępna w buforze zmian:


Rys. 5. Zatwierdzanie zmian