1.7.2. Import kartoteki towarów z apteki

Parent Previous Next

Funkcjonalność Import towarów z apteki umożliwia stworzenie Centralnej Kartoteki Towarów na podstawie zbioru kart towarowych z wybranej apteki. Użytkownik określa, które karty mają być importowane, a następnie wybiera sposób budowania Centralnej Kartoteki. Przed ostatecznym zatwierdzeniem można zweryfikować kształt kartoteki w funkcjonalności Towary -> Zmiany do zatwierdzenia.

Jak zaimportować towary z apteki?1. Aby zaimportować kartotekę należy wejść do modułu: Zarządzanie kartotekami > Zarządzanie towarami > Utwórz kartotekę > Import z apteki:


Rys. 1. Przycisk importu CKT z KS-AOW


Po wybraniu Import CKT z apteki wyświetlone zostanie okno:


Rys. 2. Strona Importu towarów z apteki2. W pierwszym kroku należy wybrać aptekę wzorcową, której kartoteka lokalna jest najbardziej uporządkowana. Na podstawie kart towarowych z tej apteki zostanie utworzona Kartoteka Centralna. Po kliknięciu Wybierz, pojawi się okno z listą aptek należących do sieci:


Rys. 3. Lista aptekListę można filtrować za pomocą przycisku Pokaż filtry oraz pola edycyjnego Szukaj według kolumn Kamsoft Id, nazwa i adres. Można również wyświetlić apteki należące do danej grupy, klikając na pole edycyjne Wybierz grupę – po wybraniu pozycji z rozwijanej listy, lista aptek zostanie przefiltrowana.


3. W kolejnym kroku należy określić kartoteki, które mają być importowane. Opcje do wyboru:

4. W trzecim kroku należy określić strukturę budowy kartoteki centralnej. Opcje do wyboru:

5. Gdy wszystkie parametry zostaną określone, można zaimportować towary -> Importuj towary.

6. Karty towarów przesłane z apteki będą się znajdować w:  Towary -> Zmiany do zatwierdzenia. W tym miejscu można przejrzeć i ostatecznie zatwierdzić kartotekę.