1.3.2. Dodawanie nowego towaru na postawie BLOZ

Parent Previous Next

Do Centralnej Kartoteki Towarowej (CKT) można dodać karty towarowe na podstawie kart BLOZ, czyli poprzez przepisanie danych z karty BLOZ na kartę towaru. Jest to stosunkowo prosty sposób na dodanie karty towaru do CKT, gdyż większość danych opisujących lek przenoszonych jest z karty BLOZ, dzięki czemu nie trzeba wprowadzać ich ręcznie (tak jak jest to w przypadku dodawania nowego towaru niewystępującego w BLOZ).


Jak dodać nowy towar na podstawie BLOZ?1. Należy wybrać opcję zarządzanie kartotekami > zarządzaj towarami > nowy z BLOZ:


Rys. 1. Dodaj towar na podstawie  BLOZ


2. Wyświetlone zostanie okno kartoteki BLOZ (Kartoteka BLOZ), w którym należy zaznaczyć towar, na podstawie którego chcemy utworzyć kartę towaru w CKT.

3. Po wybraniu towaru z bazy BLOZ, klikamy przycisk Wybierz.

4. Pojawi się karta towaru (Karta towaru), którą możemy sprawdzić pod względem poprawności wprowadzonych danych i ewentualne zmienić.

5. W trakcie dodawania nowego towaru możemy dopisać go od razu do grupy towarów (zarówno do grup hierarchicznych jak i statycznych) – zakładka "Grupy".


Rys. 2. Dopisywanie towaru do grupy


6. Aby zapisać towar, należy wybrać Zapisz, co spowoduje pojawienie się komunikatu z opcjami zapisu do wyboru:

  1. zapisz - nowy towar zostanie dodany do CKT i przesłany do CKT we wszystkich punktach sprzedaży,
  2. do zatwierdzenia - nowy towar zostanie zapisany do zatwierdzenia (Zmiany do zatwierdzenia), zostanie dodany do CKT i przesłany do aptek dopiero po zatwierdzeniu,
  3. anuluj - towar nie zostanie zapisany.