1.8. Integracja z KS-ZSA

Parent Previous Next


Zarządzanie towarem w sieci aptek jest poważnym zagadnieniem. Pierwszym warunkiem koniecznym do powodzenia operacji z tym związanych jest możliwość jednoznacznej, automatycznej identyfikacji towaru. Biorąc pod uwagę rozszerzający się stale asortyment towarów dostępnych w aptekach, baza KS-BLOZ nie jest w stanie na bieżąco dostarczyć informacji o wszystkich towarach będących w obrocie (nie wszyscy producenci czy podmioty odpowiedzialne dbają o to by zamieścić w niej swoje produkty). Możliwe jest natomiast zapewnienie jednoznacznej identyfikacji towarów w skali sieci aptek i rozwiązania KS-ZSA i KS-OmniPharm starają się to ułatwić.

Aby skutecznie zarządzać kartami towarowymi w sieci należy szczególną uwagę zwrócić na jakość Centralnej Kartoteki Towarowej (CKT). W celu jak najlepszej pracy z CKT został stworzony nowoczesny system, który w sposób jasny i precyzyjny pozwala na sprawne zarządzanie kartami towarowymi. Systemem tym jest KS-OmniPharm.  


Tryb integracji KS-OmniPharm z KS-ZSA umożliwia współpracę tych dwóch rozwiązań w zakresie utrzymywania kartoteki towarów. Wyróżniamy następujące ścieżki współpracy KS-ZSA oraz KS-OmniPharm:


Opis synchronizacji grup towarowych w rozwiązaniach KS-ZSA oraz KS-OmniPharm znajduje się w Synchronizacja grup towarowych.