1.4. Zapotrzebowania na towary

Parent Previous Next

Funkcja zapotrzebowania na towary umożliwia farmaceutom (w momencie zauważenia braku karty towaru) złożenie zapotrzebowania na towar, które trafi do KS-OmniPharm. W centrali osoba zarządzająca na bieżąco powinna przeglądać zapotrzebowania i decydować czy zapotrzebowanie powinno być rozpatrzone czy też nie. Takie rozwiązanie daje możliwość dodawania potrzebnych kart towarowych z poziomu centrali. Istnieje również możliwość automatycznej obsługi zapotrzebowań oraz automatycznego zakładania kart lokalnych w aptekach, które zgłosiły zapotrzebowanie.  


Jak łatwo dodać nowe zapotrzebowanie na towar?1. Farmaceuta w aptece zgłasza zapotrzebowanie na określony towar (Zapotrzebowania na towary w aptece)

2. Zapotrzebowanie trafi do KS-OmniPharm. Zapotrzebowania będą widoczne w zarządzanie kartotekami > zarządzaj towarami > zapotrzebowania towarów.

3. Zarządzający przegląda zapotrzebowanie i określa, czy je zatwierdzić czy odrzucić (Obsługa zapotrzebowania).