1.5. Powiązania towarów

Parent Previous Next

Funkcja powiązań daje możliwość centralnego zarządzania powiązaniami między towarami centralnymi i lokalnymi z poziomu KS-OmniPharm.


Powiązaniami można zarządzać na dwa sposoby: