Sortowanie

Parent Previous Next


  1. W systemie KS-OmniPharm istnieje możliwość sortowania listy poprzez kliknięcie na nagłówek kolumny, według której lista ma zostać uporządkowana. Trójkąt w nagłówku kolumny oznacza, że według tej kolumny została posortowana lista - sortowanie rosnące oznaczone jest ikoną - , a sortowanie malejące ikoną - . Na poniższym rysunku widać, że lista posortowana jest malejąco według numeru BLOZ.


                       

Rys.1 Sortowanie malejące według kolumny nazwa