4. Sterowanie opcjami aptek

Parent Previous Next


Sterowanie opcjami aptek pozwala na ustawienie opcji poszczególnych modułów systemu KS-AOW w wybranych aptekach. Wprowadzone zmiany rozsyłane są do aptek i widoczne w KS-AOW w module 41. Admin/Opcje modułów.

Funkcjonalność wyświetla się po wejściu do modułu zarządzanie aptekami > sterowanie opcjami aptek:


Rys. 1. Zarządzanie aptekami > Sterowanie opcjami aptek


Rys. 2. Sterowanie opcjami aptek


Z lewej strony widoczna jest lista modułów i ustawień programu KS-AOW. Po kliknięciu w dowolną pozycję z listy, prawej stronie wyświetlona zostanie lista opcji dostępnych pod wskazanym modułem. Opis każdej z opcji dostępny jest pod symbolem .

1. Zmiana ustawień opcji modułów.

Aby zmienić ustawienia wybranej opcji, należy kliknąć na wartość, która ma zostać zmieniona. W zależności od rodzaju opcji – po kliknięciu wyświetlona zostanie rozwijana lista, z której należy wybrać jedną z pozycji lub wartość opcji zostanie od razu zmieniona. Pole wyboru przy danej opcji zostanie automatycznie zaznaczone.


Rys. 3. Zmiana ustawień opcji modułów


Następnie należy wybrać apteki, w których ustawienia mają zostać zmienione. W tym celu należy wybrać przycisk Wybierz punkty sprzedaży, zaznaczyć punkty sprzedaży i kliknąć Zapisz.

Przed zapisaniem zmian przy ikonie dyskietki (górna część okna) widoczna jest ilość zaznaczonych opcji do zmiany, natomiast przy ikonie wyboru punktów sprzedaży podana jest ilość wybranych aptek.

2. Blokowanie edycji opcji modułów.

Istnieje możliwość zablokowania edycji poszczególnych opcji modułów w aptece. Służy do tego funkcja „Zablokuj edycję” (Rys. 3). Zaznaczenie opcji z jednoczesnym wybraniem funkcji „Zablokuj edycję”  spowoduje blokadę tej opcji w wybranych aptekach. Zmianę będzie można wykonać jedynie centralnie w KS-OmniPharm.


Rys. 4. Blokowanie edycji opcji modułów


3. Historia ustawień opcji.

Wszystkie zmiany wprowadzone w opcjach modułów aptek zapisane są w historii, którą można odczytać za pomocą funkcji Historia ustawień opcji. Po wybraniu opcji wyświetlone zostanie okno:


Rys. 5. Historia ustawień opcji


Widok okna podzielony jest na następujące kolumny:

Każdą pozycję z listy można rozwinąć, aby sprawdzić m.in. dokładną lokalizację danej opcji oraz w których aptekach zmiany zapisano poprawnie:


Rys. 6. Podgląd szczegółów


Za pomocą przycisku można odświeżyć dane w oknie.

Listę zmian w oknie można sortować według kolumn: nazwa opcji, punkt sprzedaży, daty modyfikacji, osoba i status – po wybraniu przycisku Pokaż filtry:


Rys. 7. Filtrowanie