4. Podstawy obsługi programu

Parent Previous Next


Dialog użytkownika z systemem realizowany jest za pośrednictwem elementów graficznych, takich jak na przykład: pola edycyjne, rozwijalne listy wyboru, przyciski itd. W kolejnych podrozdziałach przedstawiono opis posługiwania się poszczególnymi ich rodzajami.


Rodzaje elementów