Listy rozwijane

Parent Previous Next


Pola typu lista rozwijana występują w systemie KS-OmniPharm w postaci jednej linijki, ale można je rozwinąć tak, aby zobaczyć wszystkie dostępne opcje. Wyróżniamy dwa typy pól listy rozwijanej:


  1. Pole z rozwijaną listą opcji – po kliknięciu w pole edycyjne listy lub ikonę , rozwinięta zostanie lista opcji do wyboru. Listę można również rozwinąć za pomocą klawisza ENTER lub SPACJI. Po kliknięciu na wybraną pozycję na liście, jej nazwa zostanie wstawiona w pole edycyjne.


Rys. 1. Pole z rozwijaną listą opcji


  1. Drzewo - to rodzaj listy rozwijanej, który umożliwia rozwinięcie szczegółów dla danego elementu z listy. Przykładowo, aby sprawdzić jakie procesy są aktywne w danej aptece, należy kliknąć na przycisk . Po wykonaniu tej czynności wyświetlona zostanie lista procesów: Każdą z tych pozycji można dodatkowo rozwinąć – również za pomocą przycisku . Wówczas wyświetlone zostanie okno:


Rys.3 Lista rozwijana - drzewo


Każdą z tych pozycji można dodatkowo rozwinąć – również za pomocą przycisku znajdującego się przy danym procesie biznesowym. Przykładowo, po rozwinięciu Strategia cenowa (Promocja) wyświetlone zostanie okno:


Rys. 4. Rozwinięcie wybranej strategii


Znak informuje, że daną pozycję można rozwinąć, aby zobaczyć szczegóły, znak informuje, że dana pozycja jest rozwinięta.