Zakładki

Parent Previous Next


Zakładki w systemie KS-OmniPharm umożliwiają zawarcie dużej ilości danych w jednym oknie. Kliknięcie zakładki powoduje wyświetlenie danych wcześniej niewidocznych. Zakładki stosowane są dla zwiększenia czytelności.


Rys.1 Zakładki


Między zakładkami można poruszać się za pomocą myszki, klikając na nazwę zakładki. Zmiany wprowadzone na zakładce zostają automatycznie zapamiętane.