Podpowiedzi

Parent Previous Next

W systemie KS-OmniPharm przy polach wymagających objaśnienia znajduje się ikona - . Skierowanie kursora na ikonę spowoduje wyświetlenie podpowiedzi. Przykładowe podpowiedzi:Rys. 1. Podpowiedzi