Powiadomienia

Parent Previous Next

Funkcjonalność powiadomień umożliwia tworzenie wiadomości dla innych użytkowników KS-OmniPharm. Wyświetlane są także powiadomienia o zbliżającym się końcu dostępu do usług KS-OmniPharm bądź w przypadku, gdy pojawi się nowe zapotrzebowanie na towar. Gdy pojawi się nowe zapotrzebowanie na towar, w prawym dolnym rogu ekranu wyświetlony zostanie odpowiedni komunikat, np.:


Rys. 1. Powiadomienie o nowym zapotrzebowaniu


Komunikat po chwili znika, aby sprawdzić otrzymane powiadomienia, należy kliknąć na ikonę:


Rys. 2. Ikona powiadomień


Ikona jest dostępna z każdego miejsca w systemie, w górnej części okna. Jeżeli pojawi się nowe powiadomienie, to obok ikony wyświetlona zostanie liczba symbolizująca ilość nowych wiadomości. Aby je odczytać, należy kliknąć w ikonę, po czym wyświetlone zostanie okno z otrzymanymi powiadomieniami. W dolnej części okna znajduje się przycisk Powiadomienia - po jego wybraniu wyświetlone zostanie okno powiadomień:


Rys. 3. Okno powiadomień


Wiadomości, które nie zostały odczytane wyróżnione są wytłuszczoną czcionką. Powiadomieniami można zarządzać za pomocą ikon:

– po kliknięciu na ikonę, dane powiadomienie zostanie oznaczone jako przeczytane.

– za pomocą opcji można usunąć daną wiadomość.