Wprowadzanie dat i godzin

Parent Previous Next


W systemie KS-OmniPharm można znaleźć pola, w których należy wpisać godzinę lub datę. Opis wyboru każdej z tych opcji znajduje się poniżej.


Wprowadzanie dat


Sposoby wprowadzania dat w systemie KS-OmniPharm:

Rys.1. KalendarzRys. 2. Kalendarz


Po kalendarzu można się poruszać za pomocą strzałek. Po kliknięciu na wybraną datę zostanie ona automatycznie wpisana w pole, a okno kalendarza zostanie zamknięte.

Aby wprowadzić datę dzisiejszą, należy wybrać przycisk na niebieskim tle Dzisiaj. Aby usunąć wprowadzoną datę, należy wybrać przycisk Wyczyść, natomiast aby zamknąć okno – Zamknij.


Wprowadzanie godzin


Wprowadzanie godzin w systemie (podobnie jak wprowadzanie dat) możliwe jest na dwa sposoby:

  1. po kliknięciu w pole edycyjne, można wpisać godzinę za pomocą klawiatury w formacie GG:MM (GG - godzina, MM - minuty),
  2. można kliknąć przycisk oznaczony ikoną - lub kliknąć w pole edycyjne, co spowoduje wyświetlenie zegara (rysunek poniżej):


Rys.3 Wybór godziny


Godzinę można wpisać w polu edycyjnym ręcznie, za pomocą strzałek w oknie zegara lub za pomocą strzałek na klawiaturze (góra, dół). Po wybraniu godziny, zostanie ona wpisana w pole. Po wprowadzeniu zmian, aby zamknąć okno należy wybrać przycisk Zamknij. Zegar można zamknąć również przez kliknięcie lewym przyciskiem myszy na ikonę - lub w dowolne miejsce poza obszarem zegara.

Aby wprowadzić aktualną godzinę, należy wybrać przycisk Teraz, aby usunąć wprowadzoną godzinę, należy wybrać przycisk Wyczyść.