Pola wyboru

Parent Previous Next


Pola wyboru można spotkać w systemie KS-OmniPharm w miejscach, w których należy wybrać jedną lub kilka pozycji z listy. Aby zaznaczyć opcję, należy kliknąć na nią lewym klawiszem myszy. Dostępne są dwa rodzaje pól wyboru:


Rys. 1. Pole jednokrotnego wyboruRys. 2. Pole wielokrotnego wyboru


W niektórych miejscach w systemie występuje pole wielokrotnego wyboru z dodatkową opcją umożliwiającą zaznaczenie/odznaczenie wszystkich pozycji na liście za pomocą jednego kliknięcia np. w kreatorze strategii cenowych w kroku 4. Służy do tego pole wskazane kursorem na poniższym rysunku:


Rys. 3. Zaznaczanie / odznaczanie wszystkich punktów sprzedaży