Mechanizm nawigacji

Parent Previous Next


Mechanizm nawigacji zapewnia orientację w systemie KS-OmniPharm. Dzięki niej użytkownik wie, w którym miejscu systemu obecnie się znajduje, pozwala to również na łatwe i szybkie przemieszczanie się pomiędzy modułami. Nawigacja znajduje się w górnej części okna (niebieski pasek) oraz po lewej stronie okna (czarny pasek).


W górnej części okna użytkownik może sprawdzić w jakim miejscu systemu obecnie się znajduje:


Rys. 1. Miejsce w systemie, w którym użytkownik obecnie się znajduje


W niektórych miejscach systemu znajduje się tzw. "przycisk powrotu", który umożliwia powrót do okna znajdującego się poziom wyżej (w stosunku do miejsca, w którym użytkownik obecnie się znajduje):


Rys. 2. Przycisk powrotu


– po kliknięciu na ikonę wyświetlone zostanie okno główne systemu,


Na czarnym pasku nawigacji (lewa strona okna) znajdują się ikony symbolizujące poszczególne moduły systemu:


Rys. 3. Lista modułów


Po skierowaniu kursora na dowolną ikonę, wyświetlone zostaną funkcjonalności wchodzące w skład danego modułu:


Rys. 4. Jak poruszać się po pasku nawigacji


W ten sposób można przejść do wybranego miejsca w systemie – klikając na wybraną funkcjonalność danego modułu.

Po kliknięciu w ikonę mechanizm nawigacji zostanie rozszerzony:


Rys. 5. Mechanizm nawigacji

Aby rozwinąć wybrany moduł, wystarczy na niego kliknąć:


Rys. 6. Mechanizm nawigacji


Aby otworzyć dowolną funkcjonalność z listy, wystarczy na nią kliknąć.