Pola edycyjne

Parent Previous Next


Najczęściej używanym elementem interfejsu użytkownika służącym do wprowadzania informacji do systemu KS-OmniPharm jest pole edycyjne. Pole to może znajdować się w jednym z dwóch stanów:


Rys.1 Aktywne pole edycjiRys.2 Nieaktywne pole edycji


Oprócz prostych pól edycyjnych, w systemie KS-OmniPharm znajdują się także wieloliniowe tekstowe pola edycyjne służące do wpisywania większej ilości tekstu, składającego się z kilku linii, np. pole "opis strategii" w kreatorze strategii cenowych (Rys.3):


Rys.3 Wieloliniowe pole edycyjne


Sposób obsługi tego pola jest identyczny do obsługi prostego pola edycyjnego. Przechodzenie do następnej linii odbywa się przy użyciu klawisza ENTER.


Pomiędzy polami edycyjnymi można poruszać się: