3. Menu główne

Parent Previous Next


Okno menu głównego pojawia się po zalogowaniu do systemu KS-OmniPharm:


Rys. 1. Menu główne


W oknie dostępne są następujące opcje:

 1. kliknięcie na ikonę powoduje powrót do menu głównego, wyloguj - kliknięcie na tę opcję spowoduje wylogowanie z systemu i przejście do strony startowej,
 2. mechanizm nawigacji- ułatwia poruszanie się po systemie i wskazuje, w którym miejscu w systemie obecnie się znajdujemy (Mechanizm nawigacji),
 3. informacja, kto zalogowany - widoczna jest nazwa zalogowanego użytkownika, jego imię oraz nazwisko; po kliknięciu na użytkownika wyświetlona zostanie opcja wylogowania z systemu,
 4. możliwość otwarcia strony https://www.kamsoft.pl/,
 5. pomoc - otwarcie instrukcji użytkownika,
 6. wersja - informacja o numerze aktualnej wersji systemu, po kliknięciu w pole wyświetlone zostaną dodatkowe informacje o wersji.


Moduły dostępne w menu głównym:

 1. polityka cenowa -  m.in organizowanie i zarządzanie strategiami cenowymi, zarządzanie sugestiami sprzedażowymi, strategiami marżowymi, sprzedażą wiązaną (Polityka cenowa),
 2. zarządzanie dostawami - m.in. zarządzanie blokadą zamawiania i zakupu, zarządzanie rekomendacjami (Zarządzanie dostawami),
 3. zarządzanie aptekami - m.in. zarządzanie komunikacją z aptekami (Manager sieci aptek),
 4. zarządzanie kartotekami - m.in. organizowanie centralnej kartoteki towarowej (CKT), kartoteki grup towarów, grup dostawców (Zarządzanie kartotekami),
 5. analizy zarządcze - m.in. głęboka analiza stanu finansowego i ekonomicznego przedsiębiorstwa,
 6. wskaźniki efektywności* - m.in. analiza skuteczności działań w przedsiębiorstwie,
 7. administracja systemu - m.in. zarządzanie użytkownikami, rolami, uprawnieniami i opcjami systemowymi* (Administracja systemu).
 8. giełda pomysłów - w tym miejscu użytkownicy mogą zgłaszać swoje propozycje modyfikacji w systemie oraz głosować na najlepsze pomysły.


Aby przejść do wybranego modułu, należy na niego kliknąć.


* - moduły oznaczone gwiazdką są w fazie przygotowania.