Menu podręczne

Parent Previous Next


Menu podręczne jest to przycisk, pojawiający się w różnych częściach systemu. Kryje on zestaw akcji, które można wykonać na pozycji, do której jest przyporządkowany:


Rys. 1. Menu podręczneZestaw dostępnych opcji może się różnić w zależności od wybranej pozycji na liście.