5. Zarządzaj sprzedażą wiązaną

Parent Previous Next

Opcja zarządzaj sprzedażą wiązaną umożliwia określanie produktów, które mają stanowić uzupełnienie sprzedaży innych towarów. Za pomocą usługi sprzedaży wiązanej możemy definiować terapie komplementarne jak również określać promocje w zależności od tego, jaki koszyk towarów zakupi pacjent.


W rozdziale Zarządzaj sprzedażą wiązaną znajdziemy: