5.3. Strona sprzedaży wiązanej

Parent Previous Next

Strona sprzedaży wiązanej wyświetla się po wejściu do modułu Polityka cenowa > Sprzedaż wiązana.


Rys. 1. Strona sprzedaży wiązanej


Lista sprzedaży podzielona jest na następujące kolumny:


Można zobaczyć szczegóły danej sprzedaży wiązanej poprzez jej rozwinięcie (Rozwijanie szczegółów).


Rys.2 Szczegóły sprzedaży wiązanej


Po rozwinięciu szczegółów sprzedaży wiązanej dostępne są zakładki:


Akcje na sprzedaży wiązanejAkcje na sprzedaży wiązanej: