5.7. Sprzedaż wiązana w aptece

Parent Previous Next

Sprzedaż wiązana zostaje wprowadzona do aptecznej bazy danych w sposób automatyczny (pracownicy apteki nie muszą wykonywać żadnych dodatkowych czynności). W systemie aptecznym nie ma możliwości ręcznego wyłączenia przesłanej z KS-OmniPharm sprzedaży. Można ją dezaktywować tylko z poziomu systemu KS-OmniPharm.

Sprzedaż będzie widoczna bezpośrednio podczas sprzedaży. W zależności od trybu pracy, towary w sprzedaży wiązanej będą identyfikowane po powiązaniu bądź po kodzie BLOZ.

UWAGA! Dodana sprzedaż wiązana zadziała prawidłowo w aptece pod warunkiem, że towary będą w kartotece lokalnej apteki, będą prawidłowo powiązane z CKT bądź będą skojarzone po kodzie BLOZ 7. Aby towary były widoczne podczas sprzedaży muszą także posiadać stan magazynowy.