III. Polityka cenowa

Previous Next

Moduł polityka cenowa:


Rys. 1. Moduł polityka cenowa


W module dostępne są funkcjonalności:


Rys. 2. Funkcjonalności dostępne w module


Co obecnie umożliwia moduł Polityka cenowa?