5.6 Dodanie sprzedaży wiązanej - promowanie towarów warunkowych (przykład)

Parent Previous Next

Poniżej opisany został przykład dodania sprzedaży wiązanej, która ma następujące założenia:Kierując się ogólnym opisem dodawania sprzedaży wiązanej (Jak łatwo dodać nową sprzedaż wiązaną?), możemy opisać kolejne kroki tworzenia przykładowej sprzedaży:


Jak łatwo dodać nową sprzedaż wiązaną?1. Wybieramy opcję Polityka cenowa > Sprzedaż wiązana > Nowa.

2. Pojawi się okno kreatora sprzedaży wiązanej. W kroku 0 możemy przeczytać na temat kolejnych etapów tworzenia sprzedaży wiązanej oraz zaznaczyć pole "nie pokazuj następnym razem", aby krok ten nie był widoczny podczas kolejnego otwarcia kreatora.

3. W kroku 1 ustawiamy nazwę: Kup 2 kremy, a najtańszy otrzymasz z rab. 50%.

4. W kroku 2 dodajemy towary, które mają zostać sprzedane, aby wywołać akcję promocyjną. Towary możemy dodać ręcznie, wczytać z pliku bądź dodać z grupy. Dodatkowo decydujemy, jakie towary muszą zostać wybrane z listy:

W realizowanym przykładzie ustawiamy "musi zostać sprzedanych N dowolnych towarów z listy", gdzie N równe jest 2.

Określamy moment sprawdzania warunków. W tym wypadku sprzedaż wiązana ma być sprawdzana po sprzedaży każdego towaru.


Rys. 1. Sprzedaż wiązana - krok 2


5. Następnie należy przejść do kroku 3 i wybrać opcję "Promuj towary określone w warunkach":Ustawiamy wartość rabatu 50% dla najtańszego towaru.


Rys. 2. Sprzedaż wiązana - krok 3


Po wybraniu opcji wyświetlone zostanie oko, w którym należy określić wartość rabatu 50% dla najtańszego towaru:


Rys. 3. Określenie wartości rabatu


6.  W kroku 4 decydujemy do jakich punktów sprzedaży chcemy rozesłać sprzedaż wiązaną (opcja Dodaj punkty sprzedaży).

7. W kroku 5 można zobaczyć podsumowanie sprzedaży wiązanej. Aby wysłać sprzedaż wiązaną do wybranych aptek, należy kliknąć Zapisz.

8. Po wysłaniu sprzedaży, status w punkcie powinien zmienić się na poprawny - , co oznacza, że sprzedaż wiązana została odebrana prawidłowo w wybranych aptekach. W takiej sytuacji można uznać proces tworzenia sprzedaży wiązanej za zakończony prawidłowo. Więcej informacji o wysyłaniu i statusach w: Wysyłanie strategii do aptek.

9. Można śledzić w aptekach wykorzystanie danej sprzedaży wiązanej z podziałem na farmaceutów. Informacje o ilości wyświetleń sprzedaży oraz jej realizacji zawarte są w kolumnie Zastosowanie (Zastosowanie sprzedaży wiązanej w aptekach).


Opis sposobu działania w aptece sprzedaży przesłanej z KS-OmniPharm znajduje się w Sprzedaż wiązana w aptece - promowanie towarów warunkowych.