5.7.3. Sprzedaż wiązana - promowanie towarów warunkowych

Parent Previous Next


Poniżej opisana jest realizacja w aptece przykładowej sprzedaży wiązanej (Dodanie nowej sprzedaży wiązanej - promowanie towarów warunkowych (przykład))


Jak sprzedaż wiązana jest realizowana w aptece?1. Po zapisaniu w KS-OmniPharm, sprzedaż wiązana wysyłana jest do wybranych aptek. W aptece sprzedaż odebrana zostanie przez zainstalowaną aplikację dostępową (ftp://ftp.kamsoft.pl/pub/KS-OMNIPHARM/Dokumentacja/KS-OmniPharm%28KS-AOW%29-InstrukcjaInstalacjiAplikacjiDostepowej.pdf).

2. Gdy sprzedaż wiązana zostanie prawidłowo wprowadzona do aptecznej bazy danych, w systemie KS-OmniPharm status w punkcie sprzedaży zmieni się na poprawny - .

3. Sprzedaż wiązana zadziała w aptece tylko w sytuacji, gdy ma status aktywny. Z poziomu modułu sprzedaż należy wybrać towar i zatwierdzić sprzedaż. W sytuacji, gdy brakuje produktów do spełnienia warunków sprzedaży wiązanej, pojawi się poniższe okno:


Rys. 1. Sprzedaż wiązana w aptece


W górnej części okna (na szarym tle) znajduje się informacja, ile produktów jeszcze trzeba sprzedać, aby zadziałała sprzedaż wiązana. Kolumny w oknie:

Podsumowując, należy sprzedać dodatkowo 1 produkt w ilości 1 opakowanie, aby najtańszy produkt zakupić z rabatem 50%.

4. Aby wybrać dodatkowy produkt, wybieramy [F9] Sprzedaj. Aby odrzucić realizację takiej sprzedaży wiązanej, należy wybrać [F11] Odrzuć (wtedy nie pojawi się się już ponownie podczas danej transakcji).

5. Po zakupieniu dodatkowego kremu, cena jednego z produktów zostanie naliczona z uwzględnieniem rabatu 50%.

6. Informacje o zastosowaniu sprzedaży wiązanej widoczne będą w KS-OmnPharm w kolumnie Zastosowanie (Zastosowanie sprzedaży wiązanej w aptekach).