5.7.1. Terapia komplementarna

Parent Previous Next

Poniżej opisana jest realizacja w aptece przykładowej terapii komplementarnej (Dodanie terapii komplementarnej (przykład))


Jak terapia komplementarna jest realizowana w aptece?1. Po zapisaniu w KS-OmniPharm, definicja wysyłana jest do wybranych aptek. W aptece sprzedaż odebrana zostanie przez zainstalowaną aplikację dostępową (ftp://ftp.kamsoft.pl/pub/KS-OMNIPHARM/Dokumentacja/KS-OmniPharm%28KS-AOW%29-InstrukcjaInstalacjiAplikacjiDostepowej.pdf).

2. Gdy sprzedaż wiązana zostanie prawidłowo wprowadzona do aptecznej bazy danych, w systemie KS-OmniPharm status w punkcie sprzedaży zmieni się na poprawny - .

3. Terapia komplementarna zadziała w aptece w sytuacji, gdy ma status aktywny. Przechodzimy w systemie aptecznym do modułu 11.SPRZEDAŻ > 1.Podstawowa sprzedaż leków. Na liście towarów zaznaczamy towar i zatwierdzamy sprzedaż. Jeżeli dla danego towaru można zaproponować dodatkowo jakieś towary, to pojawią się one w nowym oknie (Rys.1). W kolumnie Cena po rab. widać cenę promocyjną, która wynika ze strategii cenowych (promocji). Cena jest ceną detaliczną towaru. Natomiast Ilość odnosi się do stanu magazynowego.


Rys. 1. Terapia komplementarna w aptece


4. Aby sprzedać dodatkowy produkt, należy go zaznaczyć i wybrać [F9] Sprzedaj. Aby odrzucić realizację takiej sprzedaży wiązanej, należy wybrać [F11] Odrzuć (wtedy okno nie pojawi się ponownie podczas danej transakcji).

5. Informacje o zastosowaniu sprzedaży wiązanej widoczne będą w KS-OmnPharm w kolumnie Zastosowanie (Zastosowanie sprzedaży wiązanej w aptekach).