5.4. Dodanie terapii komplementarnej (przykład)

Parent Previous Next


Poniżej opisany został przykład dodania sprzedaży wiązanej (terapii komplementarnej), która ma następujące założenia:Kierując się ogólnym opisem dodawania sprzedaży wiązanej (Jak łatwo dodać nową sprzedaż wiązaną?), można opisać kolejne kroki tworzenia przykładowej sprzedaży:


Jak łatwo dodać nową sprzedaż wiązaną (terapię komplementarną)?1. Wybieramy opcję polityka cenowa > zarządzaj sprzedażą wiązaną > nowa.

2. Pojawi się okno kreatora sprzedaży wiązanej. W kroku 0 można przeczytać na temat kolejnych etapów tworzenia sprzedaży wiązanej oraz zaznaczyć pole "nie pokazuj następnym razem", aby krok ten nie był widoczny podczas kolejnego otwarcia kreatora.

3. W kroku 1 należy ustawić nazwę Antybiotyk + lek osłonowy:


Rys. 1. Terapia komplementarna - krok 1


Dodatkowe opcje:


Rys. 2. Przykład sprzedaży wielokrotnej


4. W kroku 2 należy dodać towary, do których ma być proponowane uzupełnienie - antybiotyki. Towary można dodać ręcznie, wczytać z pliku bądź dodać z grupy.


Rys. 3. Terapia komplementarna - krok 2


5. Następnie należy przejść do kroku 3, gdzie można określić towary proponowane - leki osłonowe. Towary można dodać ręcznie, wczytać z pliku bądź dodać z grupy.


Rys. 4. Terapia komplementarna - krok 3


W tym miejscu można także określić kolejność sugerowania towarów np. aby sugerować zgodnie z najwyższą marżą (Kolejność sugerowania towarów):


Rys. 5. Terapia komplementarna - kolejność sugerowania


6.  W kroku 4 należy zdecydować do jakich aptek sprzedaż wiązana ma zostać rozesłana - opcja Dodaj punkty sprzedaży:


Rys. 6. Terapia komplementarna - krok 4


7. W kroku 5 można zobaczyć podsumowanie sprzedaży wiązanej. Aby wysłać sprzedaż wiązaną do wybranych aptek, należy wybrać przycisk Zapisz.

8. Po wysłaniu sprzedaży należy odświeżyć stronę (klawisz F5), status w punkcie powinien zmienić się na poprawny - , co oznacza, że sprzedaż wiązana została odebrana prawidłowo w wybranych aptekach. Wówczas proces tworzenia sprzedaży wiązanej można uznać za zakończony prawidłowo. Więcej informacji o wysyłaniu i statusach w: Wysyłanie strategii do aptek.

9. Można śledzić w aptekach wykorzystanie danej sprzedaży wiązanej z podziałem na farmaceutów. Informacje o ilości wyświetleń sprzedaży oraz jej realizacji zawarte są w kolumnie Zastosowanie (Zastosowanie sprzedaży wiązanej w aptekach).


Opis sposobu działania w aptece terapii komplementarnej przesłanej z KS-OmniPharm znajduje się w Terapia komplementarna w aptece.