5.1. Jak rozpocząć pracę ze sprzedażą wiązaną?

Parent Previous Next


Poniżej opis jak łatwo i szybko zacząć pracę ze sprzedażą wiązaną.


Jak rozpocząć pracę ze sprzedażą wiązaną?1. W KS-OmniPharm strona sprzedaży wiązanej wyświetla się po wejściu do modułu Polityka cenowa > Sprzedaż wiązana (Strona sprzedaży wiązanej).

2. Aby móc przesyłać sprzedać wiązaną z KS-OmniPharm do aptek, wymagana jest zainstalowana aplikacja dostępowa w każdej aptece (Jak rozpocząć pracę z KS-OmniPharm?) oraz poprawnie działająca usługa ApwiRapService.

3. Sprzedaż wiązana przesyłana z KS-OmniPharm widoczna jest bezpośrednio podczas sprzedaży. W zależności od trybu pracy, sprzedaż wiązana zadziała dla towarów znajdujących się w kartotece lokalnej prawidłowo powiązanych z centralną kartoteką bądź dla towarów skojarzonych po kodach BLOZ 7. Oczywiście towary powinny posiadać stan magazynowy.

4. Można rozpocząć pracę ze sprzedażą wiązaną (Jak łatwo dodać nową sprzedaż wiązaną?)


Ewentualne problemy z działaniem sprzedaży wiązanej opisane są w Problemy.