5.8. Zastosowanie sprzedaży wiązanej w aptece

Parent Previous Next

W KS-OmniPharm istnieje możliwość śledzenia wykorzystania sprzedaży wiązanej przesłanej do aptek. Dzięki informacjom o zastosowaniu sprzedaży, możliwa jest ocena skuteczności opublikowanych sprzedaży wiązanych. Można porównywać wykorzystanie sprzedaży w różnych aptekach i dla różnych farmaceutów.

Wykorzystanie sprzedaży wiązanych podczas sprzedaży w aptekach można obserwować dzięki informacjom w kolumnie Zastosowanie, która oznaczona jest symbolem wykresu - :


Rys. 1. Zastosowanie sprzedaży wiązanej


Zastosowanie sprzedaży wiązanej aktualizowane jest średnio co dwie godziny. Widoczne są następujące informacje:

- liczba realizacji - ile razy sprzedaż wiązana została zrealizowana (sprzedany dodatkowy produkt):


Rys. 2. Realizacje sprzedaży wiązanej


- liczba zaproponowań -  ile razy sprzedaż wiązana została zaproponowana (na zaproponowania składają się sprzedaże wiązane zrealizowane i niezrealizowane):


Rys. 3. Zaproponowania sprzedaży wiązanej


- skuteczność - stosunek liczby realizacji sprzedaży do liczby zaproponowań. Według poniższego przykładu jest to 75% (na co składają się 3 sprzedaże i 4 zaproponowania):


Rys. 4. Skuteczność sprzedaży wiązanej


Wartość w nawiasie daje dodatkową wiedzę w sytuacji, gdy pacjent mógł dokupić produkty, aby uzupełnić sprzedaż wiązaną i spełnić wszystkie warunki, a jednak się nie zdecydował. Na przykład, zakupił 1 opakowanie pasty do zębów, a mógł kupić drugie opakowanie i dostać szczoteczkę za 1 zł. Wartość w nawiasie pojawia się tylko w przypadku, gdy w warunkach definicji sprzedaży wiązanej jest założenie, że muszą zostać sprzedane przynajmniej 2 towary z listy.

W przypadku, gdy warunkiem sprzedaży wiązanej jest zakupienie wybranego towaru z listy, a pacjent decyduje się na zakupienie tylko towaru sugerowanego w normalnej cenie, wówczas liczba w nawiasie oznacza sumę sprzedaży towaru sugerowanego.


Rys. 5. Dodatkowe informacje o sprzedaży


Po najechaniu na symbol wykresu, wyświetli się wykres z ostatnich dwóch tygodni:


Rys. 6. Wykres realizacji sprzedaży wiązanej


Na wykresie widać:

- liczbę zrealizowanych sprzedaży wiązanych,

- liczbę niezrealizowanych sprzedaży wiązanych,

- ilość sytuacji, kiedy pacjent mógł uzupełnić sprzedaż wiązaną, ale nie zdecydował się (wartości w nawiasie widoczne na Rys.5).


Informacje o zastosowaniu sprzedaży wiązanej mogą dotyczyć:


Rys. 7. Zastosowanie sprzedaży wiązanej na poziomie ogólnymRys. 8. Realizacja sprzedaży wiązanej na poziomie apteki


Dodatkowo każdy punkt sprzedaży można rozwinąć, gdzie można sprawdzić, ID farmaceuty oraz jego skuteczność:


Rys. 9. Rozwinięcie punktu sprzedaży