5.2. Jak łatwo dodać nową sprzedaż wiązaną?

Parent Previous Next

Poniżej krótki opis dodawania nowej sprzedaży wiązanej. Można organizować terapie komplementarne bądź sprzedaże wiązane, które zależą od koszyka który zakupi pacjent.


Jak łatwo dodać nową sprzedaż wiązaną?1. Wybieramy opcję polityka cenowa > zarządzaj sprzedażą wiązaną > nowa sprzedaż wiązana (Strona sprzedaży wiązanej).

2. Pojawi się kreator - ogólny opis poruszania się w kreatorze znajduje się w Kreator strategii cenowych. W kreatorze sprzedaży przechodzimy do kroku 1. Wpisujemy tutaj "nazwę", "opis" i wybieramy "opiekuna".

3. W kroku 2 wybieramy towary podczas sprzedaży, których mają być proponowane dodatkowe produkty. Towary możemy dodać ręcznie, wczytać je z pliku (Wczytywanie towarów z pliku) bądź dodać z grupy towarowej. Definiujemy tutaj warunki związane z ilością i krotnością towarów, które należy sprzedać. Określamy również miejsce sprawdzania warunków.

4. W kroku 3 wybieramy towary, które mają stanowić uzupełnienie sprzedaży towarów określonych w kroku 2. Towary możemy dodać ręcznie, wczytać je z pliku (Wczytywanie towarów z pliku) bądź dodać z grupy towarowej. W tym kroku określamy też ewentualne promocje i rabaty uzależnione od koszyka, który zakupi pacjent.

5. Jeżeli chcemy opublikować sprzedaż wiązaną w określonych punktach sprzedaży, przechodzimy do kroku 4 (Krok 4 publikacje).

6. Podsumowanie wszystkich ustawień możemy zobaczyć w kroku 5. Aby zapisać sprzedaż wiązaną i wysłać ją do wybranych aptek, klikamy przycisk "zapisz".

7. Po zapisaniu, sprzedaż wiązana zostanie rozesłana do wybranych aptek (w aptekach sprzedaż wiązaną odbierze zainstalowana aplikacja dostępowa) (Sprzedaż wiązana w aptece).

8. W KS-OmniPharm sprawdzamy, czy sprzedaż wiązana została poprawnie odebrana w aptekach (Wysyłanie do aptek). Jeżeli posiada status poprawny - , to proces tworzenia sprzedaży możemy uznać za zakończony prawidłowo.

9. Po opublikowaniu sprzedaży wiązanej, możemy śledzić jej wykorzystanie podczas sprzedaży i dzięki temu oceniać jej skuteczność (Zastosowanie sprzedaży wiązanej w aptekach).


Przykład sprzedaży wiązanej: Dodanie nowej sprzedaży wiązanej (przykład).