1.3.1.3. Krok 4 – publikacje

Parent Previous Next


W kroku 4 kreatora strategii cenowych wybieramy punkty sprzedaży, w których będzie obowiązywać strategia cenowa w określonym terminie.


Jak opublikować strategię cenową?1. Aby wybrać punkty sprzedaży, należy kliknąć opcję Dodaj punkty sprzedaży:

Rys. 1. Dodaj punkty sprzedaży


2. Pojawi się okno, w którym należy ustalić termin obowiązywania publikacji (określenie dat publikacji) oraz wybrać punkty sprzedaży (pola wyboru), w których strategia cenowa będzie obowiązywać:


Rys. 2. Dodawanie terminu obowiązywania publikacji


Można dodać termin strategii cenowej, która będzie obowiązywać: już od dnia dzisiejszego - status aktywna - lub w przyszłości - status przyszła - .


3. Po wybraniu punktów sprzedaży oraz daty publikacji należy zapisać zmiany za pomocą przycisku Zapisz.

4. Wybrane punkty sprzedaży zostaną dodane do listy:


Rys. 3. Lista punktów sprzedaży


5. Po zapisaniu, pojawi się lista z punktami sprzedaży, terminami publikacji i określonym statusem. Można dodawać kolejne punkty sprzedaży, określając różne terminy obowiązywania np. w dwóch punktach sprzedaży można utworzyć strategie aktywne, a w jednym strategie przyszłe. W tym celu należy zaznaczyć pole wyboru przy punkcie sprzedaży, dla którego zmieniony zostanie termin obowiązywania, a następnie wybrać przycisk Zmień daty publikacji:


Rys. 4. Lista punktów sprzedaży z różnym terminem obowiązywania


Po wybraniu opcji wyświetlone zostanie okno, w którym można zmienić daty publikacji, a następnie zapisać zmiany.


Rys. 5. Zmieniony status publikacji


Oprócz zmiany dat publikacji można usunąć wybrany punkt sprzedaży wraz z publikacją. W tym celu należy zaznaczyć pole wyboru przy aptece, a następnie wybrać opcję Usuń punkty sprzedaży.

Aby zmienić daty publikacji lub usunąć punkty sprzedaży konieczne jest wcześniejsze zaznaczenie pól wyboru przy wybranych pozycjach, dla których wybrana akcja zostanie wykonana. Można wybrać jeden bądź klika punktów sprzedaży.

6. Po ustaleniu listy punktów sprzedaży wraz z terminami obowiązywania, można przejść do podsumowania strategii cenowej w kroku 5 i zapisać strategię, która zostanie dodana do listy strategii cenowych i automatycznie wysłana do wybranych punktów sprzedaży (Wysłanie strategii cenowej do punktów sprzedaży).