1.3.1. Kreator strategii cenowych

Parent Previous Next


Kreator nowych strategii cenowych można otworzyć, klikając na akcję polityka cenowa > zarządzaj strategiami cenowymi > nowa strategia. Kreator umożliwia realizację procesu tworzenia nowej strategii cenowej w kilku prostych krokach:


UWAGA! Strategię można zapisać, jeżeli spełniono następujące warunki:

    1. dodana unikalna nazwa,
    2. zdefiniowane założenia i efekty.Jak poruszać się po kreatorze?1. można używać strzałek:


Rys. 1. Nawigacja


2. można kliknąć na wybraną zakładkę:


Rys. 2. Nawigacja