5.5. Dodanie sprzedaży wiązanej (przykład)

Parent Previous Next

Poniżej opisany został przykład dodania sprzedaży wiązanej, która ma następujące założenia:Kierując się ogólnym opisem dodawania sprzedaży wiązanej (Jak łatwo dodać nową sprzedaż wiązaną?), możemy opisać kolejne kroki tworzenia przykładowej sprzedaży:


Jak łatwo dodać nową sprzedaż wiązaną?1. Wybieramy opcję Polityka cenowa > Sprzedaż wiązana > Nowa.

2. Pojawi się okno kreatora sprzedaży wiązanej. W kroku 0 możemy przeczytać na temat kolejnych etapów tworzenia sprzedaży wiązanej oraz zaznaczyć pole "nie pokazuj następnym razem", aby krok ten nie był widoczny podczas kolejnego otwarcia kreatora.

3. W kroku 1 ustawiamy nazwę: Kup 3 kremy, a jeden z nich dostaniesz za 1 zł.

4. W kroku 2 dodajemy towary, które mają zostać sprzedane, aby wyzwolić akcję promocyjną. Towary możemy dodać ręcznie, wczytać z pliku bądź dodać z grupy. Dodatkowo decydujemy, jakie towary muszą zostać wybrane z listy:

W realizowanym przykładzie pozostawiamy "należy wybrać dowolny towar z listy".

Określamy moment sprawdzania warunków. W tym wypadku sprzedaż wiązana ma być sprawdzana nie po sprzedaży każdego towaru, a na zakończenie sprzedaży.


Rys. 2. Sprzedaż wiązana - krok 2


W zakładce warunki dodatkowe można dodatkowo określić:


Rys. 3. Sprzedaż wiązana - warunek zapłaty


5. Po dodaniu towarów należy określić ich krotność, czyli ile sztuk musi zostać sprzedanych, aby promocja zadziałała. Pozostawienie pustego pola oznacza, że można sprzedać dowolną ilość.


UWAGA! Jeżeli pole krotność nie zostanie uzupełnione, to zastosowanie wielokrotnej promocji w aptece nie będzie możliwe.

Wielokrotna promocja – umożliwia sprzedaż towaru sugerowanego w promocyjnej cenie w ilości proporcjonalnej do tego, ile razy pacjent spełnił warunek sprzedaży.  

Przykład 1:

Jeżeli pacjent podczas jednej transakcji w aptece kupi 4 sztuki towaru X (czyli dwa razy spełni warunki promocji), to będzie mógł kupić 2 towary Y.

Przykład 2:

Jeżeli pacjent podczas jednej transakcji w aptece kupi 4 sztuki towaru X (czyli dwa razy spełni warunki promocji), to będzie mógł kupić 4 towary Y.


Aby uzupełnić krotność, należy zaznaczyć pole wyboru przy wybranym towarze, a następnie kliknąć opcję Określ krotność. Wyświetlone zostanie dodatkowe okno, w które należy wpisać wartość, a następnie kliknąć Wybierz. W realizowanym przykładzie mają zostać sprzedane 3 opakowania kremu, więc należy ustawić wartość równą 3:


Rys. 4. Sprzedaż wiązana - krotności


6. Przechodzimy teraz do kroku 3, gdzie możemy określić, jakie towary będą sugerowane. Towary można dodać ręcznie, wczytać z pliku bądź dodać z grupy. Po wybraniu jednej z opcji wyświetlone zostanie okno, gdzie należy określić rabat lub cenę towaru:


Rys. 5. Określenie rodzaju promocji


W tym miejscu możemy określić także:

- krotność - ile sztuk towarów można sprzedać w promocyjnej cenie,

- rabat %- ile % rabatu na towar (od ceny detalicznej),

- kwota rabatu - jaka kwota rabatu na towar (od ceny detalicznej),

- cena - ustalenie ceny dla towaru.

Powyższe wartości można edytować po zaznaczeniu pola wyboru przy dodanym towarze (gdy pole nie jest zaznaczone, to przyciski są nieaktywne). W realizowanym przykładzie należy ustawić 1. opakowanie kremu w cenie 1 zł.


Rys.5 Sprzedaż wiązana- krok 3


W kroku 3 można określić kolejność sugerowania towarów.


7. W kroku 4 należy zdecydować do jakich punktów sprzedaży sprzedaż wiązana ma zostać wysłana (opcja Dodaj punkty sprzedaży).

8. W kroku 5 można zobaczyć podsumowanie sprzedaży wiązanej. Aby wysłać sprzedaż wiązaną do wybranych aptek, należy wybrać Zapisz.

9. Po wysłaniu sprzedaży, status w punkcie powinien zmienić się na poprawny - . Oznacza to, że sprzedaż wiązana została odebrana prawidłowo w wybranych aptekach. W takiej sytuacji proces tworzenia sprzedaży wiązanej można uznać za zakończony prawidłowo.

10. Można śledzić w aptekach wykorzystanie danej sprzedaży wiązanej z podziałem na farmaceutów. Informacje o ilości wyświetleń sprzedaży oraz jej realizacji zawarte są w kolumnie Zastosowanie (Zastosowanie sprzedaży wiązanej w aptekach).


Opis sposobu działania w aptece sprzedaży przesłanej z KS-OmniPharm znajduje się w Sprzedaż wiązana w aptece.