5.7.2. Sprzedaż wiązana

Parent Previous Next


Poniżej opisana jest realizacja w aptece przykładowej sprzedaży wiązanej (Dodanie nowej sprzedaży wiązanej (przykład))


Jak sprzedaż wiązana jest realizowana w aptece?1. Po zapisaniu w KS-OmniPharm, sprzedaż wiązana wysyłana jest do wybranych aptek. W aptece sprzedaż odebrana zostanie przez zainstalowaną aplikację dostępową (ftp://ftp.kamsoft.pl/pub/KS-OMNIPHARM/Dokumentacja/KS-OmniPharm%28KS-AOW%29-InstrukcjaInstalacjiAplikacjiDostepowej.pdf).

2. Gdy sprzedaż wiązana zostanie prawidłowo wprowadzona do aptecznej bazy danych, w systemie KS-OmniPharm status w punkcie sprzedaży zmieni się na poprawny - .

3. Sprzedaż wiązana zadziała w aptece tylko w sytuacji, gdy ma status aktywny. Z poziomu modułu sprzedaż należy wybrać towar i zatwierdzić sprzedaż. W sytuacji, gdy brakuje produktów do spełnienia warunków sprzedaży wiązanej, pojawi się poniższe okno:


Rys. 1. Sprzedaż wiązana w aptece


W górnej części okna znajduje się informacja o liczbie towaru, który farmaceuta musi sprzedać, aby sprzedaż wiązana zadziałała: "Jeżeli sprzedasz jeszcze dodatkowo N produkt z listy poniżej". Na rysunku powyżej widać, że trzeba sprzedać dodatkowo 1 produkt z listy. Szczegółowe informacje dotyczące tego towaru znajdują się poniżej: w kolumnie Trzeba sprz. – znajduje się informacja ile sztuk danego produktu trzeba sprzedać, w kolumnie Ilość – przedstawiony jest stan magazynowy towaru, a w kolumnie Cena – cena detaliczna. Poniżej znajduje się informacja: "To klient będzie mógł zakupić następujące produkty w promocyjnej cenie" – pod tą informacją wyszczególnione są informacje: kolumna Cena po rab. – informuje, w jakiej cenie promocyjnej może zostać sprzedany towar,  Można wydać – ile towarów można sprzedać w promocyjnej cenie (zgodnie z powyższym przykładem jest to jedna sztuka).

Podsumowując, klient chce zakupić 1 opakowanie kremu za 12.10 zł, ale jeżeli dokupi jeszcze dwa opakowania tego produktu, to jedno z nich otrzyma za złotówkę.  

4. Aby sprzedać dodatkowo 2 opakowania kremu, należy wybrać [F9] Sprzedaj. Natomiast, aby odrzucić realizację sprzedaży wiązanej, należy wybrać [F11] Odrzuć (wtedy nie pojawi się się już ponownie podczas danej transakcji).

5. W związku z tym, że w realizowanym przykładzie warunek z zapłatą jest sprawdzany na zakończeniu, to dopiero po wybraniu zapłaty naliczony zostanie rabat - cena 1 zł na 1 opakowanie kremu:


Rys. 2. Sprzedaż wiązana - realizacja w aptece


6. Informacje o zastosowaniu sprzedaży wiązanej widoczne będą w KS-OmnPharm w kolumnie Zastosowanie (Zastosowanie sprzedaży wiązanej w aptekach).