3. Użytkownicy

Parent Previous Next


Opcja użytkownicy umożliwia zarządzanie użytkownikami systemu poprzez:


Po wejściu do Administracja systemu > Użytkownicy wyświetli się strona (Rys.1):


Rys. 1. Użytkownicy


Po lewej stronie okna znajduje się lista użytkowników podzielona na cztery kolumny "użytkownik", "imię", "nazwisko", "zablokowany". Listę można sortować według wszystkich wymienionych kolumn (Sortowanie).

Poza standardowymi użytkownikami można wyróżnić użytkowników systemowych, którzy są wyszarzeni. Można rozwinąć szczegóły dotyczące danego użytkownika (Wyświetlanie szczegółów).


Po prawej stronie znajduje się lista z prawami / z rolami. Dla zaznaczonego na liście użytkownika będą wyświetlane odpowiednie prawa / role, które są mu przypisane:

Można kliknąć na strzałkę - w kolumnie "idź do", która przeniesienie nas do strony z rolami/ prawami.

Można dodawać lub usuwać role bądź prawa, które są przypisane do danego użytkownika. Przykładowo, użytkownika User2 przypisujemy do roli Administrator i Zarządzanie Użytkownikami, ustawiając odpowiednio znacznik -:


Rys. 2. Przypisywanie użytkownika do roli


Listę można filtrować według kolumn za pomocą przycisku Pokaż filtry.


Akcje na użytkownikachDostępne są następujące akcje na użytkownikach:


Rys. 3. Zmiana hasłaFiltrowanie użytkownikówFiltrowanie użytkowników odbywa się z wykorzystaniem pól: