5. Prawa

Parent Previous Next


Opcja prawa umożliwia zarządzanie prawami, które można organizować w role i swobodnie przypisywać wybranym użytkownikom. Po wejściu do Administracja systemu > Prawa wyświetli się strona (Rys.1):


Rys. 1. Prawa


Po lewej stronie okna znajduje się lista z prawami, która jest podzielona na trzy kolumny: "grupa", "skrót", "nazwa". Listę można sortować według wszystkich wymienionych kolumn (Sortowanie).


Po prawej stronie okna znajduje się lista z rolami / z użytkownikami. Dla zaznaczonego na liście prawa będą wyświetlane odpowiednie role i użytkownicy, którzy są z nim powiązani:

Można kliknąć na strzałkę - w kolumnie "idź do", która przeniesienie nas do strony z rolami/ użytkownikami.


Można dodawać lub usuwać role bądź użytkowników, którzy są przypisani do danego prawa. W tym celu należy zaznaczyć wybrane prawo, następnie przypisać je wybranym użytkownikom poprzez zaznaczenie pola wyboru w kolumnie Przyznane:


Rys.2 Przypisanie prawa użytkownikowi


Filtrowanie praw


Filtrowanie praw odbywa się przy wykorzystaniu pól: