VIII. Administracja systemu

Previous Next

Moduł administracja systemu (Rys.1):


Rys. 1. Administracja systemu


Po wybraniu modułu wyświetlone zostanie okno:


Rys. 1. Funkcjonalności dostępne w module


Co umożliwia moduł Administracja systemu?

  1. Zmiana hasła
  2. Użytkownicy
  3. Role
  4. Prawa
  5. Dzienniki
  6. Ustawienia