2.2. Dziennik logowania

Parent Previous Next


W oknie zapisywane są próby logowania do systemu KS-OmniPharm:


Rys. 1. Dziennik logowania


Lista logowania podzielona jest na kolumny:


Listę można przeszukiwać za pomocą przycisku Pokaż filtry (według wszystkich kolumn).