4. Role

Parent Previous Next


Opcja role umożliwia zarządzanie rolami poprzez organizowanie uprawnień w role, co w konsekwencji ułatwia zarządzanie użytkownikami systemu. Po wejściu do Administracja systemu > Role wyświetli się strona (Rys.1):


Rys. 1. Role


Po lewej stronie okna znajduje się lista z rolami. Listę można sortować według nazwy. Poza standardowymi rolami można wyróżnić role systemowe, które są wyszarzone. Można rozwinąć szczegóły dotyczące danej roli.


Po prawej stronie znajduje się lista z użytkownikami / z prawami. Dla zaznaczonej na liście roli będą wyświetlane odpowiednie prawa i użytkownicy, którzy są do niej przypisani:

Można kliknąć na strzałkę - w kolumnie "idź do", która przeniesienie nas do strony z prawami/ użytkownikami.

Listę użytkowników można filtrować według kolumn za pomocą przycisku Pokaż filtry.

Można dodawać lub usuwać prawa bądź użytkowników, którzy są przypisani do danej roli. Przykładowo do roli "Zarządzanie cennikami" przypisujemy prawa CENN_LIST, CENN_DOD, CENN_USUN, CENN_ZATW:


Rys.2 Przypisanie praw do roli


Akcje na rolachDostępne są następujące akcje na rolach:


Filtrowanie rólFiltrowanie ról odbywa się przy wykorzystaniu pól: