1. Manager sieci aptek

Parent Previous Next

W rozdziale Manager sieci aptek znajdziemy:


Rys. 1. Manager sieci aptek


Dla opcji dostępnych z poziomu okna Manager sieci aptek wprowadzono ograniczenie użycia za pomocą uprawnień:

dla opcji dostępnych z poziomu okna Zarządzanie grupami aptek: